Szanowni Państwo
  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych każdy zleceniodawca przelewów zobowiązany jest do umieszczania na zleceniu przelewu następujących informacji:

  • numeru rachunku zleceniodawcy oraz odbiorcy,
  • pełnej nazwy/imienia i nazwiska zleceniodawcy,
  • pełnej nazwy/imienia i nazwiska odbiorcy,
  • pełnego adresu zleceniodawcy: miasta, nazwy ulicy z numerem domu i lokalu;

  Uwaga! Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej rozporządzenia mogą być:

  • opóźnione w wykonaniu zleconego przelewu,
  • odrzucone,
  • wstrzymane;

  W związku z powyższym prosimy o zwrócenie uwagi przy wypełnianiu dyspozycji papierowych oraz płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej czy posiadają one wszystkie niezbędne dane, oraz o podawanie pełnych informacji kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy.