Szanowni Państwo
    Szanowni Państwo,

    Poniższy komunikat dotyczy jedynie rachunków otwartych w związku z działalnością gospodarczą. Nie dotyczy rachunków osób prywatnych.
    Z dniem 01 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).
    Wynikajacy z ustawy obowiazek założenia każdemu Klientowi posiadającemu rachunek rozliczeniowy nowego rodzaju rachunku bankowego tzw. rachunku VAT, Bank spełni do 30 czerwca 2018 r.
    Wszelkie dodatkowe informacje związane z wejściem w życie tzw. ustawy Split Payment Bank będzie udostępniał w placówkach Banku, na stronie internetowej www.bstychy.pl oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej.